Nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website