Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 19/01/2022 của Huyện ủy huyện Chư Sê về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng.

Chiều ngày 03/03/2022 Cấp ủy Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt các văn bản cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường. Thời gian 01 buổi.

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Công Thuần – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy quán triệt, tuyên truyền các nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn bản của Đảng: Quy định của BCHTW Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những Điều Đảng viên không được làm; Quyết định của Bộ Chính trị về ban hành quy chế hoạt động của hệ thống chính trị; Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; các Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030,…Hội nghị được nghe quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/06/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Một số hình ảnh buổi Hội nghị

Mặc dù trong thời gian ngắn song với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm Hội nghị đã giúp cấp ủy, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nắm được các nội dung trong các văn bản của Đảng kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, vận dụng vào thực tế trong công tác tại đơn vị, mỗi cá nhân sẽ có ý thức rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, từ đó, biến thành hành động cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài, ảnh: Thúy Hiền

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 169
Hôm qua : 253
Tháng 07 : 936
Năm 2022 : 53.041