HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW; QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW CỦA BCHTW KHOÁ XIII VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 21/04/2022 của Huyện ủy Chư Sê về việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Tỉnh uỷ Gia Lai về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

   Chi bộ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Sê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.Toàn thể Cán bộ, đảng viên, viên chức đã được học tập Nghị quyết vào lúc 13h30’ ngày 21/05/2022 tại phòng Hội đồng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm do đồng chí Vũ Hải Như Nguyên  HUV- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, phó Ban tuyên giáo Huyện ủy  huyện Chư Sê báo cáo.

Đồng chí Vũ Hải Như Nguyên  HUV- Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Chư Sê báo cáo trước hội nghị.

Hội nghị được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng - chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          Ở quy định số 37-QĐ/TW đồng chí cũng nhấn mạnh Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quán triệt Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

            

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia Hội nghị

Với tinh thần, thái độ nghiêm túc Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Hội nghị đã giúp cấp ủy, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức của  trường nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế trong công tác, có ý thức rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài: Thúy Hiền

Tác giả: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 165
Hôm qua : 253
Tháng 07 : 932
Năm 2022 : 53.037