ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

            Chiều ngày 03/03/2020, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Văn bản số 943-CV/HU ngày 20/02/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê về việc điều chỉnh thời gian dự và chỉ đạo Đại hội, “Tổ chức Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Chư Sê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”.

            Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, sâu rộng, mỗi đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác Đảng. Với niềm tin và niềm vinh dự đó, chiều ngày 03/03/2020, đồng chí Nguyễn Hải Hà – thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội đảng viên Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hải Hà – Khai mạc Đại hội đảng viên Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại biểu - đồng chí Mai Văn Thiên – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí trong BGH nhà trường, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM cùng 41 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

-----

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Đại hội được tiến hành với tinh thần: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm giữ vững trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt chuẩn quốc gia mức độ II”.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

            Mở đầu chương trình Đại hội, đồng chí Trương Quang Phong – thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội.

            Đồng chí Trương Quang Phong, báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

            Tại Đại hội, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Thị Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo báo cáo Chính trị Chi bộ Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, được công nhận danh hiệu Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm, cùng với các tổ chức đoàn thể lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của Đại hội lần này là nhằm phân tích đánh giá, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân những khuyết điểm chủ quan. Đồng thời, đồng chí trình bày trước Đại hội phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

            Chi bộ xác định công tác chuyên môn của trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và xuyên suốt, cùng với việc giáo dục tư tưởng đạo đức sẽ quyết định chất lượng và thương hiệu giáo dục nhà trường. Vì vậy, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn mà trọng yếu là hoạt động giảng dạy-học tập của GV và HS. Trong 05 năm qua, công tác chuyên môn của nhà trường vẫn giữ vững được thương hiệu, chất lượng giáo dục được đánh giá khá cao, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm liên tiếp nhiều năm liền là trường năm trong tóp dẫn đầu trong phong trào thi đua giảng dạy-học tập khối THPT của toàn tỉnh. Và Chi bộ cũng tăng cường giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên, khuyến khích động viên đảng viên nỗ lực không ngừng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong đảng viên.

Đồng chí Dương Thị Nhường – thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị Chi bộ Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

            Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hải Hà tiếp tục Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Dương Thị Nhường báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào bản Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X; Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào bản Dự thảo Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác hằng năm của Cấp ủy, các đại biểu tham gia báo cáo những tham luận xoay quanh vấn đề giáo dục học sinh, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho từng thành viên công đoàn trong nhà trường.

            Dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, của chi bộ Đảng, cùng sự phối hợp giữa BCHCĐ, BGH và tập thể đoàn viên công đoàn, công tác công đoàn của trường đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, công tác chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ ĐVLĐ là một việc làm thiết yếu, hàng đầu của tổ chức Công đoàn nhà trường. Với đặc thù nghề nghiệp là giáo dục, nên việc làm của mỗi cán bộ công đoàn viên đều gắn liền với trí tuệ, tri thức. Có thể nói rằng, mỗi cá nhân nói riêng, tập thể nói chung chỉ yên tâm công tác tốt khi cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như tập thể được bảo vệ, chăm lo, được thoả mãn những lợi ích hợp pháp, đời sống được cải thiện và nâng cao. vậy, để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn, BCH công đoàn thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua như: phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Hai tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”...; các phong trào văn hóa thể dục thể thao, phong trào văn nghệ...; Một số hoạt động khác như công tác tuyên truyền “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...; Kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích của từng CĐV trong nhà trường... Tất cả nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ ĐVLĐ toàn trường và mang lại một tập thể Công đoàn gắn kết, sẻ chia, cảm, hiểu hơn về đồng nghiệp. Từ đó, xây dựng tập thể Công đoàn vững mạnh, thống nhất, hơn hết là công tác chuyên môn được khởi sắc, từ đây, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn trình bày tham luận tại Đại hội

            Song song với vai trò chỉ đạo của Chi bộ trong công tác Đảng, nhiệm vụ nòng cốt, trọng trách của Chi bộ còn là việc nâng cao chất lượng dạy học, đề cao vấn đề rèn luyện, giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường. Đây cũng là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên trường học. Thông qua các hoạt động giáo dục, qua các phong trào chính trị - xã hội thực tiễn như: việc tuyên truyền, giáo dục những chuẩn mực đạo đức cho thanh niên: giáo dục tình yêu quê hương đất nước, định hướng cho mỗi ĐVTN biết khẳng định những giá trị đạo đức tốt đẹp mà mỗi ĐVTN cần hướng tới, biết giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, Đoàn TN cũng đề cao giáo dục sâu sắc về mặt nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của ĐVTN, phát huy, khơi dậy trong ĐVTN tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; giáo dục lối sống nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; giáo dục xây dựng những đức tính cần thiết trong ĐVTN để có những hành vi phù hợp với quy tắc ứng xử và chuẩn mực của xã hội...  

           Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho ĐVTN trong nhà trường, Chi bộ giao nhiệm vụ trực tiếp cho Đoàn TN luôn biết chủ động tham mưu lãnh đạo cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục ĐVTN; Đề cao trách nhiệm của gia đình trong giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên; kết hợp chặt chẽ giữa gia đình-nhà trường-xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, hình thành phẩm chất cao đẹp của mỗi ĐVTN; Tạo môi trường thực tiễn để giáo dục ĐVTN; Tăng cường nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng giáo dục pháp luật, phát triển các câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục rèn luyện kỹ năng xã hội, cảm hóa ĐVTN chậm tiến bộ; Tăng cường cập nhật các thông tin mang nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức, chính trị, cách mạng thông qua tuyên truyền sinh hoạt chung trước cờ và các phương tiện truyền thông; Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN; Phát huy các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; Và hơn hết, Chi bộ khẳng định nhiệm vụ, chức năng của Đoàn TN là phải phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của ĐVTN; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cho học sinh lối sống trong sạch, lành mạnh, hành vi đạo đức trong sáng, chuẩn mực phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thời đại, đúng như tên gọi Đoàn TNCS HCM là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN.

Đồng chí Hoàng Trọng Dũng – Bí thư Đoàn TNCS HCM trình bày tham luận tại Đại hội

            Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Thiên – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện hoàn toàn nhất trí với Báo cáo Chính trị của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh: “Đại hội cần thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị và lưu ý các vấn đề như: chất lượng giáo dục, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình, những thay đổi trong phương pháp dạy học-kiểm tra, công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng...”. Tại Đại hội này, đồng chí cũng có vài đề nghị cụ thể ở một số nội dung như: Chi bộ phát huy vai trò hạt nhân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ; Vì quyền lợi và trách nhiệm của mỗi đảng viên, Đại hội cần tập trung trí tuệ, nghiên cứu, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ X; Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, có uy tín để tham gia vào Cấp ủy khóa mới, đồng thời lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu thay mặt Chi bộ dự Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; Sau Đại hội, Cấp ủy Chi bộ khóa mới khẩn trương xây dựng Chương trình, Quy chế hoạt động của Cấp ủy, ban hành Nghị quyết của Chi bộ nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Mai Văn Thiên – Uỷ viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại Đại hội

            Tiếp theo chương trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Hà thay mặt ĐCT thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội xem xét lựa chọn 05 đồng chí đảng viên ưu tú, tiêu biểu bầu vào Cấp ủy của Chi bộ.

            Đồng chí Vũ Văn Trụ - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

Đồng chí Vũ Văn Trụ - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử

Đại hội bầu chọn các đảng viên ưu tú, tiêu biểu vào Cấp ủy

            Qua kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Hải Hà được Đại hội tín nhiệm với chức danh Bí thư Chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Dương Thị Nhường với chức danh Phó bí thư-PHT và 03 đồng chí là ủy viên gồm: đ/c Trương Quang Phong-PHT nhà trường, đ/c Hoàng Trọng Dũng-Bí thư Đoàn TNCS HCM, đ/c Nguyễn Văn Sơn-Chủ tịch CĐCS. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 03 đồng chí: Nguyễn Hải Hà-Bí thư, Dương Thị Nhường-PBT, Trương Quang Phong-Ủy viên và 01 đồng chí: Hoàng Trọng Dũng- CUV là đại biểu dự khuyết để tham dự Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Để đóng góp vào những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế của Chi bộ, Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như bàn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, cơ bản thống nhất với báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020, bổ sung các ý kiến quan trọng vào Dự thảo báo cáo Chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những ưu khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua. Và các kiến nghị, đề xuất, bổ sung vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thảo luận

Đại hội biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

            Thay mặt Cấp ủy, đồng chí Nguyễn Hải Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng tiếp thu toàn bộ đóng góp, bổ sung của Đại hội; tiếp thu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Văn Thiên-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo vào nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hải Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Kết thúc Đại hội, đồng chí Đào Đình Ngọc – đại diện Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đào Đình Ngọc – đại diện Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

            Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa, đồng chí Bí thư Chi bộ khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, toàn thể đảng viên của Chi bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khóa VII với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm giữ vững trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt chuẩn quốc gia mức độ II”. Nghị quyết Chi bộ được thông qua là cơ sở, căn cứ để Chi bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhà trường trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Toàn thể đảng viên của Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - chụp hình lưu niệm cùng Đại biểu tại Đại hội.

Các đồng chí trong Cấp ủy khóa VII và Đại biểu chụp hình lưu niệm

 

Bài: Hồng Uyên. Ảnh: Thanh Sơn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 194
Hôm qua : 309
Tháng 04 : 1.436
Năm 2020 : 43.030