Lịch công tác

Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
04/07/2022
Sáng Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi tôt nghiệp THPT năm 2022
Tải xuống
Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai 7h30, ngày 04/7/2022. Tại Hội trường A, Sở GD & ĐT Gia Lai Cô: Dương Thị Nhường